om meg

Om Margrethe

Godkjent sexolog for studenter ved sexologiskolen

Jeg beskrives av andre som en romslig, mangfoldig og fargerik kvinne som ikke er redd for et liv utenfor boksen. Jeg vet hvordan det er å oppsøke hjelp og vet at terskelen kan være høy. Mitt mål er derfor å gjøre hjelp, støtte og behandling mer menneskelig og tilgjengelig. «Alle har sitt» er egentlig et veldig riktig ordtak, noen er bare flinkere til å skjule og tildekke enn andre. Som mennesker i livet vil vi alltid gå igjennom utfordringer enten av fysisk, psykisk, sosial, åndelig eller seksuell karakter. Jeg mener derfor at vi alle er like normale eller like unormale! Vi er bare ulike i måten utfordringene våre kommer til uttrykk, hvilke strategier vi har for å håndtere dem og hvor åpne vi tørr å være overfor andre og ikke minst oss selv. 

 

Når vi tørr å åpne opp for utfordringer reduseres skam og belastning. Det er ivertfall min personlige erfaring. Under utdannelsen gikk jeg selv til sexologiske konsultasjoner og har opplevd stor glede og nytte av behandlingen jeg mottok. 


Utdannelse og kompetanse

Jeg er utdannet Sexolog fra Sexologiskolen i København. Jeg er også utdannet vernepleier og har en mastergrad i sosialt arbeid. I tillegg har jeg videreutdannelse innen seksuelle overgrep mot barn samt organisasjon og ledelse. 
Jeg har et helhetlig syn på mennesket og har også gjennomført nivå 1 og 2 innen Reiki healing. Jeg tiltrekkes av kombinasjonen mellom det akademiske og alternative. Jeg har derfor en spennende personlig, faglig og spirituell tilnærming til det jeg gjør.

Arbeidserfaring

Jeg har arbeidet innen kommunalt barnevern store deler av min yrkeskarriere både som leder, fagleder og konsulent. Jeg har også erfaring fra ulike etater innen offentlig sektor som rus og psykisk helse, grunnskole for barn med spesielle behov og arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming. Mitt engasjement for andre har også vist seg gjennom mine oppdrag som støttekontakt og fritidskontakt i over 10 år. Jeg har vært støttekontakt for voksne kvinner med rusproblemer og for ungdommer som har trengt utviklingsstøtte og en trygg voksen å dele aktiviteter og opplevelser med. 

Jeg er også forfatter av barneboken Regnbueskogens hemmelighet.

På privaten

Jeg er mor til to biologiske sønner og har erfaring med å være fosterhjem. Vår familie har ved flere anledninger tatt vare på barn i krise som beredskapshjem og har hatt både husrom og hjerterom for flere barn som besøkshjem. Jeg er ikke i et parforhold med fedrene til sønnene mine, men vi samarbeider godt og er gode venner. Min lidenskap er definitivt sexologi og jeg interesserer meg i alle spørsmål som handler om seksualitet, kropp og relasjoner. Når jeg har anledning reiser jeg til utlandet, ofte alene. Møtet med nye kulturer, andre hverdager og nye mennesker gir meg verdifulle perspektiver for måten jeg lever mitt liv på og hvordan jeg rommer andres liv.